شمس لنگرودی

این وبلاگ با مدیریت بهاء الدین مرشدی اداره می شود

 

محمد شمس لنگرودي، شاعر:

رباعيات مولوي مهجور مانده است

محمد شمس لنگرودي اين روزها به قول خودش صفا مي كند. مجموعه آثارش با حذف سه شعر مجوز چاپ گرفته و بعد هم كار تحقيقي درباره سير رباعيات در ايران را در دست دارد. در سبك رباعي خيام و مولوي را شاخص مي داند و معقتد است كه اشتباه چاپي و فهم از رباعيات مولوي مانع از آن شده تا افراد با رباعيات او همچون غزلياتش مانوس شوند.


+درباره مجموعه آثارتان بگوييد؟
بالاخره اجازه چاپ گرفت. هفت ماهي طول كشيد و در آخر هم سه شعر از كتاب حذف شد كه هر سه شعر از مجموعه «باغبان جهنم» است. البته در چاپ قبلي همين كتاب هم شعر كوتاه «دير آمدي موسي» حذف شده بود. كتاب مجموعه آثار حدود 900 صفحه است و به زودي منتشر خواهد شد.


+چرا شاعران اين قدر تاكيد دارند كه كتابي در قالب «مجموعه آثار» به چاپ برسانند؟
مجموعه آثار تكليف خواننده را با شاعر مشخص مي كند. شاعر در مسير زندگي ادبي اش فراز و نشيب هايي دارد كه اين فراز و فرود در شعر او هويداست و مجموعه آثار در اين راه مي تواند سندي باشد تا مخاطب اين فرآيند را از طريق متن و نوشتار درك كند.


+اين روزها از پاتوق هاي فرهنگي و ادبي چه خبر؟ به كدام جمله ها بيشتر سر مي زنيد؟
راستش را بخواهيد اصلاً اهل سرزدن به جمع و محفل ادبي نيستم. دليلش هم شخصي است و غالباً به اين خاطر است كه فرصت كافي ندارم اما دوستان هميشه لطف دارند و مرا به جمع هاي خود دعوت مي كنند. اين گونه محافل اگر براي تبادل فرهنگي باشد و به بيراهه نرود، نيكوست و فضاي مناسبي براي ارتقاي دانش شاعر مي شود.


+اين روزها چه كاري در دست داريد؟
خيلي وقت بود كه از كار تحقيقي خسته شده بودم اما دوستي با آقاي رمضاني رئيس نشر مركز و در ميان گذاشتن يك پيشنهاد كار تحقيقي با او در نهايت منتهي به آغاز يك كار تازه شد «سير رباعي در ايران» كه قرار است كتاب را نشر مركز منتشر كند.


+در «سير رباعي در ايران» چه دوره تاريخي را مطالعه مي كنيد؟
در اين كتاب تحول رباعي از رودكي تا دوران مشروطيت بررسي مي شود و در جايي ديگر هم رباعي و تحول در سبك ها مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.
در فرآيند سرايش شعر در قالب رباعي وقتي از سبك خراساني به سبك عراقي مي آييم تفاوت در زبان و مفاهيم زيبايي شناختي ديده مي شود و بازي هاي زباني هم در اين ميان تغيير مي كند شايد بتوان گفت كه نگاه هم در رباعي عوض مي شود.


+براساس اين تحقيق كه انجام مي دهيد بهترين رباعي سرايان ايران را چه افرادي مي دانيد؟
هر چه بيشتر درباره رباعي مي خوانم به قدرت رباعيات خيام بيشتر واقف مي شوم اما در كنار خيام، رباعيات مولوي نيز جالب و البته چندان مورد توجه مخاطب قرار نگرفته است.


+دليل مهجور ماندن رباعيات مولوي را چه مي دانيد؟
دكتر فروزانفر اگر چه براي گردآوري اشعار مولوي زحمت زيادي كشيد اما در اشعار مولوي و به ويژه در بخش رباعيات اشتباه زياد به چشم مي خورد. هم اشتباه چاپي و هم اشتباه استدراكي، به همين خاطر شعر مخدوش شده و فكر مي كنم بايد يكي آستين بالا بزند و نسخه تازه اي از رباعيات مولوي را از ميان آثار مختلف استخراج كند. چرا كه اغتشاش كنوني درك شعر مولوي را دشوار و مخاطب را از رباعيات او دور كرده است.


+رباعيات مولوي با غزليات به لحاظ عناصر زيبايي شناسي و مفهوم تفاوتي دارد؟
خير. رباعيات هم دقيقاً همان شور و نشاط و فرم سوررئال و شادابي غزليات را دارد و حتي همان زبان گريزي ها را.


+ديگر رباعي سراياني كه در اين كتاب به آنها خواهيد پرداخت چه كساني خواهند بود؟
بابا افضل كاشاني كه در سرايش رباعي بسيار به خيام نزديك است و همچنين رباعيات ابوسعيد ابوالخير، البته رباعيات ابوالخير به او منصوب است اما در اين كتاب تفكر و جايگاه انديشه در رباعيات او بررسي خواهد شد.


+وبلاگ «شمس لنگرودي» را خودتان به روز مي كنيد؟
خير. خيلي فرصت ورود به فضاي مجازي را ندارم. سايت زيرنظر بهاءالدين مرشدي از
داستان نویسان جوان به روز مي شود و البته خودم از جريان اخبار و مطالب سايت مطلع هستم.


+به سايت هاي ادبي هم سر مي زنيد؟
خير. بيشتر سايت ها در حال زد و خورد هستند و من از اين شرايط بيزارم.

 

نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۷ساعت 19:54 |